Programové cíle  – OBČANÉ MĚSTU, MĚSTO OBČANŮM

Naším cílem je bezpečné, čisté a zdravé město, spokojení obyvatelé a klidný život s dostatkem podnětů a prostoru pro kulturní a společenské žití v naší komunitě.

V nadcházejícím volebním období bychom se rádi zaměřili na tyto oblasti:

Komunita a solidarita

 • Podpora vybudování městského komunitního centra s patřičným zázemím. Vznik takového centra by přinesl rozšíření nabídky kroužků pro děti, příměstských táborů a nárazových komunitních akcí propojujících všechny generace obyvatel 
 • Podpora vzniku SWAP centra (Velká část z nás má doma věci, které nepoužíváme. Rádi bychom se jich zbavili, ale je nám líto je vyhodit. Darováním těchto věcí do SWAP centra dáme věcem šanci na další využití, někomu uděláme radost, pomůžeme ušetřit komunitní zdroje. Na oplátku si v SWAP centru můžeme zase vybrat z věcí, které donesl někdo jiný a ušetřit tak své vlastní zdroje. Centrum by bylo směnné, nikoliv prodejní. Byla by v něm kasička na dobrovolný příspěvek, který by se případně využil na obnovu zeleně v našem městě.)
 • Celková podpora komunitních akcí (např. Petropavelské hody, Poslední prázdninová jízda, Farmářské a vánoční trhy a další)
 • Uspořádání srazu rodáků
 • Podpora rozvoje Mezigeneračního centra – rozšíření služeb poradenského centra a zlepšení podmínek pro konání pravidelných seminářů a kurzů pro všechny věkové kategorie
 • Najít vhodné místo pro vybudování komunitního grilovacího místa/ohniště, které by bylo možné si předem zarezervovat.

Komunikace

 • Veřejné projednání důležitých záměrů
 • Férovost, rovný přístup, transparentnost
 • Zachování a vylepšení online komunikace prostřednictvím aplikace Česká obec či Mobilní rozhlas, Facebooku, infokanálu TvÚjezd
 • Pořízení elektronické úřední desky k městskému úřadu
 • Zachování online přenosů zasedání zastupitelstva

Bezpečnost a doprava (Infrastruktura)

 • Průjezdní semafory pro zpomalení aut projíždějících obcí
 • Navýšení počtu parkovacích míst
 • Rozšíření komunikace vedoucí k MŠ a její zobousměrnění
 • Pořízení informační tabule s odjezdy a příjezdy veřejné dopravy na zastávku u městského úřadu
 • Rekonstrukce komunikace a chodníku v lokalitě Nádraží (část Újezda u nádraží Sokolnice-Telnice)
 • Rekonstrukce komunikace, vybudování chodníku a inženýrských sítí v ulici Za Tratí
 • Vznik parkoviště K+R (vysaď a jeď) u školy
 • Rozšíření kamerového systému města pro větší bezpečnost občanů

Urbanizace a veřejný prostor

 • Rozmístění laviček na dlouhých ulicích nebo obvyklých trasách (např. na ul. Komenského, Nádražní, V Sádku, u kapličky na ul. Hybešova a odtud směrem k ul. Nad Sklepy, Legionářské až ke hřbitovu atd.)
 • Podpora výstavby bydlení
 • Rozšíření kapacit vzdělávacích institucí rekonstrukcí, případně dostavbou
 • Zvýšení kapacity čistírny odpadních vod
 • Zpracování nového územního plánu dle nových standardů
 • Oživení bývalého vojenského areálu „Army parku“ (podpora vybudování krajského vzdělávacího centra záchranářů, policistů, hasičů i vojáků – možnost vzdělávání, prevence a přípravy dětí i široké veřejnosti ke zvládání rizikových situací)
 • Vybudování inženýrských sítí v ulici Za Tratí
 • Rozšíření hřbitova, přilehlého parkoviště a vybudování rozptylové loučky
 • Modernizace veřejného osvětlení, výměna za led světla s větší svítivostí a nižší energetickou náročností
 • Vybudování sítě optického kabelu

Životní prostředí a ekologie

 • Podpora energetické soběstačnosti města (fotovoltaické panely na městské střechy, záchyt dešťové vody, využití dotací. Ušetřené prostředky by byly využity na investice ve městě a podporu sociálního bydlení.)
 • Třídění odpadu, podpora motivačního třídění odpadu po vzoru okolních obcí, tzn. čím více vytřídíš, tím méně zaplatíš. Pro zájemce zavedení popelnic na tříděný odpad u domů, snaha o zisk dotace na pořízení popelnic pro obyvatele
 • Vybudování uzamykatelných stojanů na kola u vlakové zastávky – podpora využívání IDS JMK
 • Zvýšení počtu sběrných míst tříděného odpadu a jejich mapa
 • Podpoříme vznik komunitních (vyvýšených) záhonů v místech, kde se o ně budou chtít lidé starat.
 • Výsadba stromů (např. vytvoření vycházkové aleje na Šmoldus, městského sadu, nových parků, …)

Školství

 • Podpora modernizace MŠ a ZŠ, včetně venkovních areálů
 • Rozšíření družiny ZŠ a vytvoření venkovního prostoru určeného pro její využití
 • Podpora moderních vzdělávacích programů (jazyková třída, matematická třída, badatelská třída,…)

Zdravotnictví a sociální služby

 • Rekonstrukce a rozšíření zdravotního střediska
 • Vytvoření podmínek pro příchod dalších lékařů do Újezda
 • Rozšíření terénních sociálních a pečovatelských služeb
 • Podpora vybudování nových sociálních bytů
 • Hledání řešení dočasného bydlení pro lidi v tíživé životní situaci

Kultura a volný čas

 • Rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě
 • Podpora vzniku a činnosti spolků
 • Podpora kulturních a společenských akcí (plesy, Újezdské kulturní léto, Letní kino a další)
 • Podpora udržování tradic

Sport

 • Podpora vybudování biotopu/koupaliště
 • Podpora vybudování cyklostezek
 • Výstavba dvou nových workoutových hřišť

Chceme, aby se nám tady všem dobře žilo!